Đào tạo kiến thức bất động sản

, đào tạo an toàn lao động ,đào tạo kế toán, đào tạo nghiệp vụ sư phạm, đào tạo tin học, đào tạo ngoại ngữ, dịch thuật, đào tạo dài hạn, liên thông cao đẳng đại học.

Khóa học khai hải quan và thi cấp chứng chỉ

SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ TP HÀ NỘI

CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM

Số: 14031/GDVN-TBTS

V/v: Mở khóa đào tạo nghiệp vụ Khai hải quan điện tử

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày … tháng… năm 2014

                                                  

 Kính gửi: Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan điện tử và thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải quan.

Thực hiện Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ và theo điểm c, điểm d khoản 5 Điều 6 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2014 thì Người khai hải quan phải được đào tạo qua các cơ sở đào tạo quy định tại Điều 6 Thông tư số 80/2011/TT-BTC ngày 09/6/2011 của Bộ Tài chính và có khả năng sử dụng thành thạo hệ thống khai hải quan điện tử”.

Theo đó, người khai hải quan chưa được cấp chứng nhận tham gia khóa đào tạo “Nghiệp vụ khai hải quan” do cơ sở đào tạo cấp sẽ phải thực hiện thủ tục hải quan điện tử thông qua đại lý  hải quan.

Và tại điểm a, khoản 9, Điều 59 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài Chính Quy định thì “Chủ kho ngoại quan được chủ hàng ủy quyền thực hiện các dịch vụ trong kho ngoại quan thì chủ kho ngoại quan phải được công nhận là đại lý hải quan”.

Được sự cho phép của Tổng cục Hải về việc cấp phép đào tạo nghiệp vụ khai hải quan, Trung tâm phát triển nguồn nhân lực tổ chức khóa đào tạo và cấp chứng chỉ về Nghiệp vụ khai Hải quan điện tử cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu.

Khóa học sẽ do các chuyên gia của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan, Trường Hải quan Việt Nam, giảng dạy theo đúng nội dung chương trình đào tạo được quy định tại Điều 6 Thông tư số 80/2011/TT-BTC ngày 09/6/2011 của Bộ Tài chính.

1. Nội dung bao gồm các học phần:

v Phần 1. Pháp luật về Hải quan (Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật)

v Phần 2. Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương giao nhận, vận tải, thanh toán quốc tế và dịch vụ logistic).

v Phần 3. Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan.

v Phần 4. Hải quan điện tử. Hướng dẫn thực hành phần mềm khai báo hải quan và hướng tới tiếp cận hệ thống VNACCS/VCIS năm 2014

Kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng sử dụng thành thạo Hệ thống khai hải quan điện tử và được Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam cấp chứng nhận đã hoàn thành các học phần khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan. Chứng nhận này là điều kiện cần và đủ để các doanh nghiệp thực hiện khai hải quan điện tử, đồng thời là điều kiện bắt buộc để các học viên tham gia kỳ thi lấy Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan do Tổng cục Hải quan tổ chức hàng năm theo Thông tư số 80/2011/TT-BTC ngày 9/6/2011 của Bộ Tài chính

2. Phương thức học: Học ngoài giờ hành chính (thứ 7 + chủ nhật)

3. Lịch khai giảng/học phí: Khai giảng liên tục hàng tháng (mời liên hệ để có lịch cụ thể)

- Tại Hà Nội, Hải Dương: 3.500.000đ/học viên (bao gồm tài liệu, Chứng  nhận, VAT)

- Tại Tp. Hồ Chí Minh: 3.000.000/học viên (bao gồm tài liệu, Chứng  nhận, VAT)

- Tại Tp. Đà Nẵng: 4.000.000đ/học viên /học viên (bao gồm tài liệu, Chứng  nhận, VAT)

- Tại  các tỉnh khác: 4.000.000đ/học viên /học viên (bao gồm tài liệu, Chứng  nhận, VAT)

  1. Hình thức thanh toán: Nộp tiền mặt tại văn phòng tuyển sinh hoặc Chuyển khoản theo thông tin:

- Chủ tài khoản: Đào Xuân Dũng;

- STK: 150372259  Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu ACB - Phòng giao dịch Trần Quốc Hoàn

Lưu ý: Nội dung chuyển khoản ghi rõ tên cá nhân/đơn vị và khóa học tham gia

Phương thức đăng ký: Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký học vui lòng gửi thông tin đăng ký theo mẫu về theo địa chỉ e-mail: quynhdn@giaoducvietnam.edu.vn hoặc liên hệ qua số điện thoại 0978 86 86 31 (Ms Quỳnh) - 0975 86 86 71 (Ms Hoa) 0978 86 86 53 (Ms Tuyết).

Các nội dung cụ thể khác, cơ sở đào tạo sẽ thông báo tiếp đến các đơn vị và cá nhân.

 

Nơi nhận:                                                                                                                 

-          Như trên;

-          Lưu VT;

 

Giám Đốc

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

Đào Xuân Dũng

 

                                                                                                                                                                                                 

Chuyên cung cấp giải pháp :

Phần mềm quản lý bán hàng Tiger

SiteMap